Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Materiaal afkomstig van sloop metselwerk/betonconstructies en/of afkomstig van civieltechnische werken.

Container Type 1 - 8m³ voor Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Type 1 - 8m³

€ 250 incl. BTW
Inhoud MAX 8 Ton
Niet boven de rand laden
Afmeting 5m x 2m x 0.8m
Gratis dekzeil te gebruiken
Inclusief 7 dagen huur

Container Type 2 - 12m³ voor Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Type 2 - 12m³

€ 290 incl. BTW
Inhoud MAX 10 Ton
Niet boven de rand laden
Afmeting 5.5m x 2m x 1.1m
Gratis dekzeil te gebruiken
Inclusief 7 dagen huur

Download acceptatiefiche

Toegelaten in deze container

Baksteenpuin
Metselwerk
Beton
Klinkers
Harde steensoorten
Keramische producten
Kalkzandsteen (beperkt)

Niet toegelaten in deze container

Gips en Ytong
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Gevaarlijkafval/ klein chemisch afval
Asfalt
Grond
Overige vervuiling