Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Materiaal afkomstig van sloop metselwerk/betonconstructies en/of afkomstig van civieltechnische werken.

Container Type 1 - 8m³ voor Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Type 1 - 8m³

€ 230 incl. BTW
Inhoud MAX 8 Ton
Niet boven de rand laden
Afmeting 5m x 2m x 0.8m
Gratis dekzeil te gebruiken
Inclusief 7 dagen huur

Container Type 2 - 12m³ voor Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Type 2 - 12m³

€ 265 incl. BTW
Inhoud MAX 10 Ton
Niet boven de rand laden
Afmeting 5.5m x 2m x 1.1m
Gratis dekzeil te gebruiken
Inclusief 7 dagen huur

Download acceptatiefiche

Toegelaten in deze container

Baksteenpuin
Metselwerk
Beton
Klinkers
Harde steensoorten
Keramische producten
Kalkzandsteen

Niet toegelaten in deze container

Gips en Ytong
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Gevaarlijkafval/ klein chemisch afval
Asfalt
Grond
Overige vervuiling