Nuttige Tips

  • Indien de container op de openbare weg moet geplaatst worden, dient u steeds een vergunning aan te vragen bij Stad Antwerpen (parkeerverbod.antwerpen.be) of bij u gemeente. Dit is op de verantwoordelijkheid van de klant. Alle bijkomende kosten of boetes die worden aangerekend wegens het niet aanvragen van een parkeerverbod zullen worden doorgerekend naar de klant.
  • Afdekzeil gratis te gebruiken na vermelding bij bestelling.
  • Hou ook rekening met de afstand die onze containerwagen nodig heeft om een container te lossen. Reken hiervoor +/- 10m.
  • Onze containers worden verhuurd voor 7 dagen, Vanaf de 8ste dag zal er een toeslag worden aangerekend van € 2,5/dag excl. BTW. Gelieve de container steeds telefonisch of via mail af te melden als deze moet worden opgehaald. De containers worden niet automatisch opgehaald na 7 dagen!
  • Onze containers zijn allemaal voorzien van de wettelijke signalisatie.
  • Reserveren van een container kan telefonisch of via mail.
  • Producten die NIET zijn toegelaten in de containers: Klein gevaarlijk afval (batterijen, verf, olie, frituurvetten), Voeding,  Verlichting (TL lampen, LED,…), Medicijnen en spuiten,  Hifi (computerschermen, tv, radio, …),  Asbesthoudende producten.
  • De inhoud van de container mag max. 10 ton bedragen ongeacht het volume. Overgewicht zal worden aangerekend tegen een meerprijs per ton afhankelijk van het soort afval.
  • De firma Van Kempen Afbraakwerken bvba is niet verantwoordelijk voor het toebrengen van evt. schade (opritten, gevels, putten, terras, …) op de door de klant aangewezen en vergund gekregen locaties, die kunnen veroorzaakt worden door het plaatsen van onze containers.