Voor welk afval wilt u een container huren ?


Container huren voor puin (zuiver steenpuin/beton)

Zuiver puin

Materiaal afkomstig van sloop metselwerk/betonconstructies en/of afkomstig van civieltechnische werken.

Container huren voor Grond / Grond + Steen

Grond + Steen

Niet vervuilde grond met meer dan 50% stenen, beton

Container huren voor Gemengd bouwafval

Gemengd bouwafval

Steenachtig Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen met een beperkte hoeveelheid inert materiaal.

Container huren voor Gipsafval

Gipsafval

Bouwmateriaal bestaande uit gipsplaten en andere gips houdende afvalstoffen

Container huren voor Cellenbeton / Ytong

Cellenbeton

Een betonsoort die gekenmerkt wordt door zijn lage dichtheid en sterk isolerend vermogen (vb. Ytong)

Container huren voor Restafval / Klasse II

Restafval / Klasse II

Afval afkomstig van huishoudens, ruimen van woningen en of bedrijven

Container huren voor Roofing

Roofing

Dak-afval afkomstig van bouwen, renoveren en of slopen van daken met eventueel aangehechte materialen

Container huren voor Houtafval

Houtafval

Houtafval niet zijnde vers hout, bestaande uit onbehandeld en behandeld hout, inclusief verlijmde en/of geperste houtsoorten

Container huren voor Groenafval

Groenafval

Afval vrijkomende bij onderhoud van tuinen, plantsoenen, groenstroken en of het snoeien of rooien van bomen.

Container huren voor Asbest (hechtgebonden)

Asbest

Afval dat asbestvezels bevat met een gewogen asbestconcentratie.

Containerverhuur en afvalverwerking Antwerpen

Van Kempen Containers

Wij leveren en plaatsen containers bij u thuis en op uw werf. Door onze klantgerichtheid en snelle service proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant. Kleine of grote projecten, wij helpen u graag verder!

Onze prijzen per container variëren naar gelang de aard en het volume van het materiaal. Ook hier voorzien wij de scherpste prijzen.