Sorteerlijn voor gemengd bouw- en sloopafval

Aangezien het volume van het afval uit de selectieve sloop steeds bleef stijgen, hebben we besloten om het afval dat afkomstig is van eigen werven in te zamelen en verder te verwerken op onze site te Merksem.

Met de visie om een optimale service te verlenen naar onze klanten toe in het verdere bouwproces hebben wij tevens besloten om hiervoor ook een aparte containerdienst op te richten in het jaar 2018.

Intussen is van Kempen containers gespecialiseerd in het inzamelen, sorteren en verwerken van diverse afvalstromen. Wij plaatsen verschillende types containers voor aannemers en particulieren, 8 – 12 & 20m³.

Duurzame afvalverwerking begint bij de bron door het afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Aangezien het niet altijd mogelijk is om alle afvalstromen gescheiden aan te bieden, bestaat er een mogelijkheid om hiervoor een container voor gemengd bouwafval te nemen. Hieronder leest u over verdere verwerkingsproces van het gemengd bouw en sloopafval.

Sorteerlijn

Wegingen

Alle containerwagens worden op de weegbrug in- en uitgewogen. Er is voor elke aanlevering een aanmeldingsprocedure met identificatie en er dient een weegprocedure te worden gevolgd op onze geijkte weegbrug. Via het weegbrugprogramma is het mogelijk om gegevens te exporteren naar een afvalstoffenregister.

Na de weging kan het afval op de daartoe bestemde plaats worden gelost. Lossen van ladingen gebeurt steeds onder toezicht van de terreinverantwoordelijke. Die kan (indien nodig) tijdig ingrijpen als er NON conformiteiten worden vastgesteld.

Sorteerproces

Het sorteerproces begint steeds met een voor-sortering op de sorteervloer. Na het ledigen van de container worden de grote stukken afval eerst verwijderd door middel van een bandenkraan die beschikt over een sorteergrijper. Ook staan er enkel personen op de sorteervloer die de lading manueel mee uitsorteren.

Het gemengde bouw en sloopafval met een fractiegrootte tot 1000mm wordt vervolgens in een opvoerbunker gestort. Deze doseert het afval op de opvoerband naar de trommelzeef.

De trommel zeeft het afval in 3 fracties. De 0-50, 50-200mm en de grove fractie 350-1000mm. Deze wordt opgevoerd aan een bovenband magneet die de grove fractie ( 350-1000mm) ontijzert. Het ontijzerde materiaal wordt opgevoerd naar de sorteercabine.

Sorteervloer
Opvoerbunker
3D Trommelzeef

In de sorteercabine wordt het materiaal handmatig uitgesorteerd door sorteerders. Er zijn containervakken met elk 2 kokers voor residu. Dit materiaal wordt met 2 transportbanden naar het containervak gebracht waar ook de licht fractie van de windshifter achter de sorteercabine valt.

De sorteerders kunnen het inert materiaal (puin) en het lichte residu materiaal laten gaan. Achter de cabine wordt deze fractie nog een keer gewindshift. Hierdoor valt er puin in het stortvak voor het steenachtig materiaal en valt het lichte residumateriaal in het vak van het restafval.

Sorteerlijn
Sorteerlijn
Sorteerlijn

De 0/50mm fractie wordt ontijzerd en daarna opgevoerd aan een vlakzeef. De vlakzeef zeeft het materiaal in een 0/10mm fractie, ook wel sorteerzeefzand genoemd. En een 10/50mm fractie. Het sorteerzeefzand valt in een stortvak onder de zeef.

De 10/50mm fractie wordt gewindshift. Onder de windshifter zijn 2 legoblok vakken waarin het residu materiaal en het steenpuin valt. Op dit steenpuin gebeurt er een staalname. Als het steenpuin Conform beproeving is, kan het worden afgevoerd als LMRP naar een puinbreker voor verdere verwerking.

Ook de 50-150 fractie wordt ontijzerd middels een bovenband magneet waarna deze wordt gewindshift. De zware puin fractie wordt door middel van transportbanden op de leesband van de sorteercabine gestort. De lichte residu fractie valt in een stortvak onder de uitblaaskap.

De sorteerlijn beschikt ook nog over een NIR. Deze NIR staat ingesteld op detecteren van houtafval. Door middel van een sensor kan de NIR het houtafval onderscheiden en schiet hij de stukjes houtafval met perslucht op een opvoerband die vervolgens naar de loods met het houtafval gaat voor verdere verwerking.

Sorteerlijn
Sorteerlijn
Sorteerlijn

Als sorteerder zijn wij momenteel in staat om 95% van het afval dat bij ons binnenkomt een nuttige toepassing te geven. Het grootste deel van het afval wordt gerecycleerd, het andere deel wordt gebruikt voor energieopwekking.

Door onze sorteerlijn zijn wij in de mogelijkheid om volgende afvalstromen te scheiden die afkomstig zijn uit containers voor gemengd bouwafval EURAL 17 09 04 R&D code R13.

Aangezien het recycleren van afval steeds belangrijker wordt in onze huidige maatschappij doen wij als bedrijf er alles aan om ons afvalproces zo circulair mogelijk te laten verlopen. Door te blijven innoveren en investeren in ons bedrijf, trachten wij steeds mee te zijn met de huidige milieuwetgeving omtrent afvalwerking die van toepassing is in het VLAREMA.

Door onze sorteerlijn zijn wij momenteel in staat om 40 ton gemengd bouwafval per uur uit te sorteren. Daardoor kunnen wij onze verwerkingscapaciteit verhogen en efficiënter te werk gaan om het afval op een grondige en correcte wijze te scheiden. Op deze manier kunnen de uitgesorteerde afvalstromen op een zuivere manier naar de eindverwerkers.